Úvod

Kontakt

Služby

Ponúkané služby

Služby

Ofset

Rotačná tlač

Digitálna tlač

Technológia tlače

Nenatierané papiere od 60-350 g/m2

Natierané papiere od 90 – 350 g/m2

Jednostranne natierané a lepenky

Samolepiace papiere

Priamoprepisujúce papiere

Grafické a luxusné papiere

Potlač poštových obálok

Potlač

Skladanie

Ryhovanie

Perforovanie

Číslovanie

Dierovanie

Variošpirála

Väzby: V-1, V-2, V-4, V-8

 

Knihárske spracovanie

CTP

Laminovanie

Ražba

Slepotlač

Tlačový lak lesklý a matný

Výroba poštových obálok aj plnefarebných aj na spádovanie

Iné

AD print, spol. s r.o.

Ofsetová tlač